فروش سگ آپارتمانی گرگان | 09900083006

فروش سگ آپارتمانی گرگان ادامه مقاله فروش سگ آپارتمانی: به عنوان مثال، زمانی که سگ جلوی شما ایستاده‌است، از او بخواهید که بنشیند. البته، اگر او بر روی اولین دستور نشست، او را در نشست قرار دهید، او را تحسین کنید و با ” بسیار خوب ! دوباره امتحان کنید. سگ تان را دو بار […]