فروش سگ آپارتمانی شیراز | 09900083006

فروش سگ آپارتمانی شیراز ادامه مقاله شیراز: مانند قبل، این تمرین را با سگ نشستن در موقعیت پاشنه آغاز کنید.مشهد1 شیراز این هفته به سه فوت شل در بند اجازه می‌دهد. فرمان بدهید، ” بمانید ” و بعد سگ را رها کنید. سه قدم بیرون بروید، سپس برگردید و با سگ روبرو شوید . اگر… ادامه خواندن فروش سگ آپارتمانی شیراز | 09900083006