فروش سگ آپارتمانی مشهد

ادامه مقاله فروش سگ آپارتمانی:
با سگ تان در سمت چپ به طرف جلو حرکت کنید. مشهد1 مشهد
افسار خود را محکم بگیرید و آن را در دست‌راست خود نگه دارید. مواد غذایی را در دست‌چپ خود نگه دارید.
همانطور که در شرف رفتن به سمت چپ هستید،
سگ را برای تغییر آینده با صدور فرمان ” پاشنه ” با صدای ملایم به نشانه بروید. مشهد2 مشهد
غذا را در چشم سگ نگه دارید و دست چپت را به طرف بینی سگ رها کنید.
سرعت خود را کم کنید و دست سمت چپ خود را کمی عقب بکشید تا به سگ آهسته شود.
از پشت سر او را راهنمایی کن.
این شرایط ، سگ باید درست قبل از پیچ توقف کند تا او با شما در حین تبدیل شدن به او مداخله نکند.
یک‌بار از پیچ گذشت، سگ را به سگ بدهید و به سرعت او را با ” خوب ” رها کنید. مشهد3 مشهد
” خدا را شکر. این تمرین را دو یا سه بار تکرار کنید.

فروش سگ آپارتمانی مشهد

این دومین راه برای آموزش فرمان است. این به عنوان یک پیشرو شناخته می‌شود،
که به این معنی است که جلو می‌آید. یک سگ در مقابل شما قرار دارد،
روبروی شما نشسته‌است؛
او هم چنان نزدیک است که بینی او به راحتی می‌تواند بدن شما را لمس کند.
در حالی که بر حسب تصادف یا بر حسب تصادف سگ خود را بر روی یک قلاده شش‌ساله پیاده می‌کنید ،مشهد4 مشهد
سگ را صدا بزنید، به طور مثال، ” رکس، بیا ! ” وقتی فرمان می‌دهید،

فروش سگ آپارتمانی مشهد

فورا عقب‌نشینی کنید. این باعث می‌شود که سگ به مسیر شما تبدیل شود.مشهد5 مشهد
دست‌هایتان را با شور و حرارت تکان دهید و سگ را تشویق کنید که به سرعت به سمت شما بیاید.
به عقب ادامه دهید. وقتی سگ مستقیما به طرف شما می‌آید، آهسته پایین می‌آید ،مشهد6 مشهد
آهسته پایین می‌رود و سگ را به سمت جلو راهنمایی می‌کند.
از سگ بخواهید که بنشیند. بعد سگ را به سگ بدهید
و البته او را تحسین کنید. رها کردن با ” خوب ! و تمرین را تکرار کنید.مشهد7 مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.