فروش سگ آپارتمانی اهواز | 09900083006

فروش سگ آپارتمانی اهواز

ادامه مقاله اهواز:

ادامه دهید تا زمانی که با سگ تان قدم می‌زنید،مشهد1 اهواز

تمرینات پیش رو داشته باشید. حداقل سه‌تا ازاین تمرین‌ها را هر روز انجام دهید.

این تمرین شبیه به نشستن است ، به جز اینکه سگ در یک موقعیت پایین رها شده باشد. سگ شما باید با افسار شش پا بسته شود و شما انتهای بند را در دست داشته باشید.

سگ خود را بادادن دستور شفاهی و علامت دادن به پایین در موقعیت پایین قرار دهید.مشهد2 اهواز

این یک دستور عملی نیست پس وقتی فرمان را می‌دهید از نام سگ استفاده نکنید.

زمانی که سگ در موقعیت پایین راحت است، فرمان و سیگنال را به او بدهید،مشهد3 اهواز

” بمانید ” ، دوباره، از اسمش استفاده نکنید. با پای راست حرکت کنید،

از سگ فاصله بگیرید. زمانی که تقریبا نیم‌متر از سگ فاصله می‌گیرید،

فروش سگ آپارتمانی اهواز

برگردیدو سگ را ببینید که هنوز افسار را در دست دارد. اگر سگ به سرعت حرکت کند،مشهد4 اهواز

فورا به سمت اوبرمی گردد و او را در زمین قرار دهد،

دقیقا همانجایی که قبلا او را ترک کرده بود. فرمان ” پایین “همانطور که او را دوباره قرار می‌دهید

و سپس فرمان ” بمانید “مشهد5 اهواز

و دوباره او را ترک کنید.

همانطور که در مراحل اولیه ورزش نشستن انجام دادید،مشهد6 اهواز

سگ خود را تنها به مدت چند ثانیه تنها بگذارید

فروش سگ آپارتمانی اهواز

و تنهااز فاصله بسیار کوتاهی استفاده کنید.

به تدریج زمان را از سگ افزایش دهید.
این هفته فاصله رازیاد نکنید.
برخی از مربیان اطاعت این هفته ششم را ” صبری ” نامیده‌اند.مشهد7 اهواز
به نظر می‌رسد که سگ همه چیزهایی را که یاد گرفته‌اید فراموش کرده‌است،
بنابراین باید نسبت به همیشه صبور باشید.
اگر شما دچار مشکل شوید ، ناامید نشوید.

فروش سگ آپارتمانی اهواز

همین جا بمانید و شما – و سگ تان – موفق خواهد شد.
برای چند روز در این هفته،
در مناطقی که در آن‌ها تفریحات، پارک‌های محلی، پارکینگ مرکز خرید و محوطه مدرسه وجود دارد تمرین کنید
تا سگ شما با وجود عوامل حواس‌پرتی، کار کند.
ادامه داشته باشید تا این تمرین را روزانه انجام دهید.
اگر سگ این تمرین را بلد است ، سعی کنید که فرمان ” نشستن ” را از نقاط برتر مختلف بدهید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *